चर्चित गाईका कविता श्रेष्ठ र छत्र शाही बिचको धमाकेदार प्रस्तुति ।। साथै राहात बितरण ।। ०६.०३.०७८ HD

  • Post comments:0 CommentsAll rights of this video is with Indreni.com
यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।
#Indreni #KabitaShrestha_ChhatraShahi #RahatBitaran
“Please iframe embedding is allowed”
Live Program By Indreni Unit
चर्चित गाईका कविता श्रेष्ठ र छत्र शाही बिचको धमाकेदार प्रस्तुति ।। साथै राहात बितरण ।। ०६.०३.०७८ HD
#चरचत #गईक #कवत #शरषठ #र #छतर #शह #बचक #धमकदर #परसतत #सथ #रहत #बतरण #०६०३०७८
चर्चित गाईका कविता श्रेष्ठ र छत्र शाही बिचको धमाकेदार प्रस्तुति ।। साथै राहात बितरण ।। ०६.०३.०७८ HD
#चरचत #गईक #कवत #शरषठ #र #छतर #शह #बचक #धमकदर #परसतत #सथ #रहत #बतरण #०६०३०७८

visit youtube channel

Leave a Reply