डिंगोरी, मराठी (बालभारती ) कविता, इयत्ता दुसरी. Dingori Marathi Kavita, Std 2.

  • Post comments:0 CommentsDingori Marathi Kavita, Std 2.
Sing by : Shaila shivaji Waman. ( Primary Teacher )
डिंगोरी मराठी (बालभारती ) कविता, इयत्ता दुसरी.
गायन : सौ.शैला शिवाजी वामन . (प्राथमिक शिक्षिका )

इयत्ता पहिली ते चौथी मराठी संगीतमय कविता गायन.
( Class 1’st to 4’th Marathi Poem Sing With Music .)

इयत्ता पाचवी मराठी संगीतमय कविता गायन व भावार्थ स्पष्टीकरण.
( Class 5’th Marathi Poem Sing With Music .)

आमची गणित संबोध Video मालिका पाहण्यासाठी खालील Link ला भेट द्या .

Google App Informational Videos

#marathikavita #vargusaramarathikavita #dingori #डिंगोरी #shivajiwaman #dusarichyakavita #मराठीकविता
डिंगोरी, मराठी (बालभारती ) कविता, इयत्ता दुसरी. Dingori Marathi Kavita, Std 2.
#डगर #मरठ #बलभरत #कवत #इयतत #दसर #Dingori #Marathi #Kavita #Std
डिंगोरी, मराठी (बालभारती ) कविता, इयत्ता दुसरी. Dingori Marathi Kavita, Std 2.
#डगर #मरठ #बलभरत #कवत #इयतत #दसर #Dingori #Marathi #Kavita #Std

visit youtube channel

Leave a Reply