दरबार ह त्याकाण्डबारे लाहनुरामको ख तरनाक खुलासा; ऐश्वर्यबारे राजीव गान्धीको त्यो कविता

  • Post comments:0 CommentsGUEST: LAHANURAM CHAUDHARY
HOST: YUB RAJ KHATRI
CAMERA/EDIT: MACHHE NARAYAN SHRESTHA
PRODUCTION: PNP MEDIA PVT LTD

NOTE: पछिल्लो समय हाम्रो भिडियो अनाधिकारिक रुपमा फेसबुक लगयत अन्य डिजिटल प्ल्याटफर्ममा अपलोड गरिएको पाइएको छ। कसैको बौद्धिक सम्पत्ती चोरी गर्नु अपराध मात्र हैन हाम्रो मिहिनेतको कदर नगरी हामी र हाम्रो परिवारको पेटमा लात हान्नु समेत हो। तसर्थ हामी यस्ता कार्यमा संग्लग्न उपर कानुनी उपचार गर्न बाध्य भएका छौं अन्यथा नालिदिनु होला।

Copyright for this content is with Pnp Media Pvt. Ltd. Unauthorized reproduction and publication without written consent is strictly prohibited and subjected to legal obligation according to Copyright Act of Nepal Government.

🔔 Turn on notifications to stay updated with new uploads!

►🌐 http://www.pnpkhabar.com
►👍 http://www.facebook.com/pnpkhabar
►🐦 http://www.twitter.com/mediapnp
►📸 http://instagram.com/pnp_khabar
►📧 [email protected]
►📞 9851018063

#lahanuram_chaudhary #King_Birendra
दरबार ह त्याकाण्डबारे लाहनुरामको ख तरनाक खुलासा; ऐश्वर्यबारे राजीव गान्धीको त्यो कविता
#दरबर #ह #तयकणडबर #लहनरमक #ख #तरनक #खलस #ऐशवरयबर #रजव #गनधक #तय #कवत
दरबार ह त्याकाण्डबारे लाहनुरामको ख तरनाक खुलासा; ऐश्वर्यबारे राजीव गान्धीको त्यो कविता
#दरबर #ह #तयकणडबर #लहनरमक #ख #तरनक #खलस #ऐशवरयबर #रजव #गनधक #तय #कवत

visit youtube channel

Leave a Reply