धरतीची आम्ही लेकरं, इयत्ता चौथी , मराठी कविता . Dhartichi amhi lekara, Marathi Kavita , ( Std 4)

  • Post comments:0 CommentsMarathi Kavita , Dhartichi amhi lekara ( Std 4)
Sing by : Shaila shivaji Waman. ( Primary Teacher )

मराठी (बालभारती ) कविता , इयत्ता चौथी , धरतीची आम्ही लेकरं .
गायन : सौ.शैला शिवाजी वामन . (प्राथमिक शिक्षिका )

इयत्ता पहिली ते चौथी मराठी संगीतमय कविता गायन.
( Class 1’st to 4’th Marathi Poem Sing With Music .)

इयत्ता पाचवी मराठी संगीतमय कविता गायन व भावार्थ स्पष्टीकरण.
( Class 5’th Marathi Poem Sing With Music .)

आमची गणित संबोध Video मालिका पाहण्यासाठी खालील Link ला भेट द्या .

Google App Informational Videos

#dhartichiaamhilekar #धरतीचीआम्हीलेकरं #marathikavita #chauthichyakavita #shivajiwaman #vargchauthamarathikavita #वर्गचौथामराठीकविता
धरतीची आम्ही लेकरं, इयत्ता चौथी , मराठी कविता . Dhartichi amhi lekara, Marathi Kavita , ( Std 4)
#धरतच #आमह #लकर #इयतत #चथ #मरठ #कवत #Dhartichi #amhi #lekara #Marathi #Kavita #Std
धरतीची आम्ही लेकरं, इयत्ता चौथी , मराठी कविता . Dhartichi amhi lekara, Marathi Kavita , ( Std 4)
#धरतच #आमह #लकर #इयतत #चथ #मरठ #कवत #Dhartichi #amhi #lekara #Marathi #Kavita #Std

visit youtube channel

Leave a Reply