प्रतेक शेतकर्याने ऐकावी अशी भन्नाट कविता – नक्की पहा

  • Post comments:0 Commentsखेड्याकडे चला याचा अर्थ काय रे बापू, एक भन्नाट कविता, नक्की ऐका,
या कवितेच्या मधेमातून शेतकऱ्यांचे दुख मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
सौजन्य – मराठी साहित्य संमेलन
कवी – अरुण पवार
Kindly Subscribe our channel Marathi Tadka for more Marathi fun Videos
Thanks For watching, Like & Share
प्रतेक शेतकर्याने ऐकावी अशी भन्नाट कविता – नक्की पहा
#परतक #शतकरयन #ऐकव #अश #भननट #कवत #नकक #पह
प्रतेक शेतकर्याने ऐकावी अशी भन्नाट कविता – नक्की पहा
#परतक #शतकरयन #ऐकव #अश #भननट #कवत #नकक #पह

visit youtube channel

Leave a Reply