बीज कविता इयत्ता पहिली | विषय मराठी | Bij Marathi poem std 1st | bij kavita

  • Post comments:0 Commentsबीज कविता इयत्ता पहिली | विषय मराठी | Bij Marathi poem std 1st | bij kavita

हळूच या हो हळूच या मराठी कविता इयत्ता दुसरी

बुँदे कविता , पााँचवीं कक्षा हिंदी

चवदार तळ्याचे पाणी कविता इयत्ता चौथी मराठी

झाड कविता इयत्ता चौथी (English Medium)

अग्गोबाई ढग्गोबाई मराठी बालगीत इयत्ता पहिली

देवा तुझे किती सुंदर आकाश मराठी कविता इयत्ता दुसरी विषय मराठी

बीज कविता इयत्ता पहिली | विषय मराठी

हळूच या हो हळूच या मराठी कविता इयत्ता दुसरी

बुँदे कविता , पााँचवीं कक्षा हिंदी

चवदार तळ्याचे पाणी कविता इयत्ता चौथी मराठी

झाड कविता इयत्ता चौथी (English Medium)

प्राण्यांचा जीवनक्रम | प्रश्नोत्तरमाला क्र. १ | विषय परिसर अभ्यास १ | इयत्ता ४ थी

आपली पृथ्वी आपली सूर्यमाला | प्रश्नोत्तरमाला क्र. २ | विषय परिसर अभ्यास १ | इयत्ता ५ वी

नैसर्गिक संसाधने : पाणी | प्रश्नोत्तरमाला क्र. ३ | विषय सामान्य विज्ञान | इयत्ता ६ वी

नैसर्गिक संसाधने : हवा | प्रश्नोत्तरमाला क्र. ४ | विषय सामान्य विज्ञान | इयत्ता ६ वी

नैसर्गिक संसाधने : जमीन | प्रश्नोत्तरमाला क्र. ५ | विषय सामान्य विज्ञान | इयत्ता ६ वी

भौमितिक आकृत्या : कोन | प्रश्नोत्तरमाला क्र. ६ | विषय गणित | इयत्ता ४ थी

भौमितिक आकृत्या : वर्तुळ | प्रश्नोत्तरमाला क्र. ७ | विषय गणित | इयत्ता ४ थी

बोलणारी नदी | प्रश्नोत्तरमाला क्र. ८ | विषय मराठी | इयत्ता ४ थी

Create YouTube Channel on Mobile | मोबाईलवर यु-ट्यूब चॅनेल बनवणे

Uploading Videos on YouTube with Mobile | मोबाईलवरून व्हिडीओ अपलोड करणे

मराठी टायपिंग साठी Google Marathi Input tool डाउनलोड करणे

How to translate any website or any information in other language or Mother Tongue

How to short link of Diksha video

How to use DIKSHA content directly in Laptop or Computer

How to use Zoom App for Online Teaching

इ.१ली ते १२वी ची पाठ्यपुस्तके PDF डाउनलोड कसे करावेत

How to use Galetic Explorar app
3D सूर्यमाला

3D Animals see in your house with your children

3D body parts

क ते झ ची चौदाखडी मराठी | चौदाखडी भाग १

ट ते न ची चौदाखडी मराठी | चौदाखडी भाग २

प ते श ची चौदाखडी मराठी | चौदाखडी भाग ३

ष ते ज्ञ ची चौदाखडी मराठी | चौदाखडी भाग ४

https://www.youtube.com/channel/UC6WbKHGb1SjREFGToOu1TaA
Follow the above link to see my channel.

https://www.facebook.com/spaherscreations/
follow the above link to see my Facebook page

Join me on Telegram
शिक्षक, पालक व विद्यार्थीमित्रांसाठी उपयुक्त चॅनल
https://t.me/LearnTeachEnjoy

Learn Teach Enjoy

#मराठीकविता #बीजकविता #इयत्तापहिली
बीज कविता इयत्ता पहिली | विषय मराठी | Bij Marathi poem std 1st | bij kavita
#बज #कवत #इयतत #पहल #वषय #मरठ #Bij #Marathi #poem #std #1st #bij #kavita
बीज कविता इयत्ता पहिली | विषय मराठी | Bij Marathi poem std 1st | bij kavita
#बज #कवत #इयतत #पहल #वषय #मरठ #Bij #Marathi #poem #std #1st #bij #kavita

visit youtube channel

Leave a Reply