माझा शिक्षक | मराठी कविता | राजीव मासरूळकर | My Teacher | Marathi poem | Rajiv Masrulkar

  • Post comments:0 Commentsआपला शिक्षक कसा असावा हे प्रत्येक विद्यार्थ्याने मनोमन ठरवलेले असते . आदर्श शिक्षकाच्या अंगी अनेक गुण असतात. याच गुणांचे विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेतून यथासांग वर्णन करणारी कवी गझलकार राजीव मासरूळकर यांची एक अप्रतिम सुंदर मराठी कविता. माझा शिक्षक !

A beautiful Marathi poem of Rajiv Masrulkar describing all the greatest characteristics of an ideal Teacher. My Teacher !

Rajiv Masrulkar

Follow me on Facebook :
https://www.facebook.com/rajiv.masrulkar.9

You can read my blogs on
http://poetrajivmasrulkar.blogspot.com

Follow me on Instagram by searching account name राजीव मासरूळकर, rajiv_masrulkar

अशाच आणखी काही सुंदर कविता खालील लिंक्सवर पाहू शकाल…

माझा शिक्षक | मराठी कविता | राजीव मासरूळकर | My Teacher | Marathi poem | Rajiv Masrulkar
#मझ #शकषक #मरठ #कवत #रजव #मसरळकर #Teacher #Marathi #poem #Rajiv #Masrulkar
माझा शिक्षक | मराठी कविता | राजीव मासरूळकर | My Teacher | Marathi poem | Rajiv Masrulkar
#मझ #शकषक #मरठ #कवत #रजव #मसरळकर #Teacher #Marathi #poem #Rajiv #Masrulkar

visit youtube channel

Leave a Reply