Tari Khatir Duniya Chori Ja Sakti Hai | Nadeem Shaad | Amazing Old Shayari #Oldshayari#Poetry#Shorts

  • Post comments:0 CommentsTari Khatir Duniya Chori Ja Sakti Hai | Nadeem Shaad | Amazing Old Shayari #Oldshayari#Poetry#Shorts
#Tari #Khatir #Duniya #Chori #Sakti #Hai #Nadeem #Shaad #Amazing #Shayari #OldshayariPoetryShorts
Tari Khatir Duniya Chori Ja Sakti Hai | Nadeem Shaad | Amazing Old Shayari #Oldshayari#Poetry#Shorts
#Tari #Khatir #Duniya #Chori #Sakti #Hai #Nadeem #Shaad #Amazing #Shayari #OldshayariPoetryShorts

visit youtube channel

Leave a Reply